LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT

𝐋𝐈̀ 𝐗𝐈̀ Đ𝐀̂̀𝐔 𝐍𝐀̆𝐌 - 𝐕𝐀̣𝐍 𝐋𝐎̣̂𝐂 𝐏𝐇𝐀́𝐓
 
𝘕𝘩𝑎̣̂𝘯 𝘯𝘨𝘢𝘺 𝘭𝑖̀ 𝘹𝑖̀ 15% 𝑎́𝘱 𝘥𝑢̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝑢̛̣𝘤 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘷𝑎̀𝘰 𝘩𝘰𝑎́ đ𝑜̛𝘯 𝘮𝘶𝘢 𝘩𝑎̀𝘯𝘨***
Tưng bừng chào năm Tân Sửu cùng chương trình "𝐿𝑖̀ 𝑥𝑖̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 - 𝑉𝑎̣𝑛 𝑙𝑜̣̂𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡" tại Vicluxy và 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗹𝗶̀ 𝘅𝗶̀ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗴𝗶𝗮́ 15% áp dụng trực tiếp vào hoá đơn mua hàng.
Lì xì áp dụng cho tất cả Quý khách mua hàng tại Showroom và Online Vicluxy với TẤT CẢ các sản phẩm như Túi xách da thật cao cấp, Boots lót da cừu,....
 

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 1

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 2

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 3

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 4

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 5

LÌ XÌ ĐẦU NĂM - VẠN LỘC PHÁT - 6

Bình luận