Chính Sách chung

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Hiểu được nhu cầu mua sắm trực tuyến của Quý khách hàng, Vicluxy triển khai website https://vicluxy.com.vn/ chuyên cung cấp các sản phẩm độc quyền của thương hiệu Vicluxy.

Khách hàng tham gia giao dịch trên Vicluxy là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua sản phẩm.

Sản phẩm giao dịch trên Vicluxy là tất cả sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty CPTM Wise AZ.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Vicluxy được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và dưới sự bảo hộ của pháp luật. Vicluxy sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên trang thương mại điện tử Vicluxy.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Vicluxy, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi điều khoản, quy định mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://vicluxy.com.vn/ đang thực hiện và có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.